perjantai 5. kesäkuuta 2015

Western blotin tulokset

Kun western blotin (linkki Tyks:n laboratorion sivuilla olevaan testin kuvaustekstiin) tuloksia ei alkanut yli kolmen viikon odotuksen jälkeen kuulua, niin soitin sairaalaan ja kysyin ne puhelimitse. Hoitaja kertoi sekä IgM:n että IgG:n olevan negatiiviset. Kysyin, että eikö tuloksia ole eritelty mitenkään tarkemmin, mihin hoitaja vastasi, että ei ole. Huomasi sitten kuitenkin vielä, että C6-indeksin arvo on 0.23. Kuulosti siltä, että hoitajalla oli ensimmäistä kertaa ikinä edessään western blotin tulokset eikä niiden tulkinta ollut tuttua. Kiitin saamistani tiedoista ja esitin toiveen saada laboratoriotulokset lausuntoineen paperilla kotiosoitteeseeni.

Ryhdyin sitten itse kaivelemaan tarkempaa tietoa siitä, mitä western blotilla oikeastaan tutkitaankaan sekä mitä tuo C6-indeksi tarkoittaa. Jos nyt olen ymmärtänyt asian oikein, niin western blotilla tutkitaan, erona ELISA-seulontatutkimukseen, nimenomaan borreliabakteerille spesifejä antigeenejä. Tällöin mikä tahansa western blotissa havaittu reaktio suhteessa käytettyihin antigeeneihin kertoo siitä, että kyseessä on reaktio nimenomaan borreliabakteeriin.  C6-indeksi taas lasketaan silloin, kun western blotissa havaitaan reaktiivinen näyte.

Mikä tämä C6-indeksi on ja miten sitä pitäisi tulkita? Lääkäri Daniel A Jaller kirjoittaa asiasta blogissaan:

"This brings us to the C6 peptide test. This is an ELISA test which correlates with specific reactivity of a very, very specific outer surface protein on the Lyme bacteria. There are virtually no false positives here. The cutoff has been set so high that the test is worthless based on the standards set by the manufacturer. It is interesting that Gary Wormser, the chief critic of chronic Lyme is financially connected to Immunetics, the company which developed this test. There is no reason for any non zero value other than exposure of the immune system to the spirochetes which cause Lyme disease. In fact C6 peptide indices of 0.2 to 0.3 are typically seen in patients who have positive Western Blots even by CDC surveillance criteria. Patients who are treated for Lyme frequently sero-convert. They develop a greater antibody response after antibiotic therapy. By the same token, the C6 peptide index frequently doubles after the patient receives therapy with antibiotics. The standard of a C6 index of greater than 0.9 is ridiculous in my experience. Any level greater that zero is suggestive. Values greater that 0.3 are reliable in confirming the diagnosis." 

Sama asia lyhyesti suomeksi: C6-peptiditestissä ei ole vääriä positiivisia tuloksia. Jos laskettu indeksi on arvoltaan suurempi kuin nolla, tarkoittaa tämä sitä, että immuunisysteemin on altistunut Lymen tautia aiheuttaville spirokeetoille. On tyypillistä, että C6-indeksiä arvoilla 0.2-0.3 tavataan potilailla, joilla on positiivinen western blot jopa CDC:n tiukoilla diagnostisilla kriteereillä arvioituna. Se, että C6-indeksi on diagnostinen vasta isommilla arvoilla kuin 0.9 on Jallerin mielestä naurettavaa. Jokainen nollan ylittävä arvo viittaa borrelian suuntaan ja arvot, jotka ovat suurempia kuin 0.3, ovat Jallerin mielestä diagnostisia.

Vaikka minun western blotini tulokset siis ilmoitettiin minulle negatiivisina, niin mitä ilmeisimmin testeissä on havaittu vasta-ainetoimintaa suhteessa yhteen tai useampaan borrelia-antigeeniin, mikä taas esimerkiksi lääkäri Daniel A Jallerin mukaan on vahva merkki borreliasta. Myös saksalaisten lymfosyyttitestien tulokset viittaavat vahvasti borreliaan. Sairastumiseni alkuvaiheessa otetut suomalaiset seulontatestit (ELISA vasta-aineet) olivat nekin "negatiiviset". mutta todellisuudessa vasta-aineet, etenkin IgG-vasta-aineet, olivat viitteen yläosassa. Kliininen taudinkuvani sopii lääkäreidenkin mielestä täydellisesti borrelioosiin. Vedän tästä itse omat johtopäätökseni.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti