torstai 15. marraskuuta 2012

The Meditation Experience -kurssi, osa 2

Kirjoittelen tähän muistiinpanon- tai referaatinomaisesti kökkösuomella opiskelemani englanninkielisen meditaatiokurssin kakkososan ajatuksia. Ensimmäisen session muistiinpanot löytyvät täältä.

The Meditation Experience, Session Two: 
Further Skill in Meditation

Yleisiä syitä aloittaa meditoiminen:

1. Krooninen tyytymättömyys elämään. Tunne siitä, että jotain puuttuu, ja kaipuu tämän puuttuvan löytämiseen.
2. Suositus lääkäriltä, ystävältä tai läheiseltä sillä ajatuksella, että meditointi vähentää stressiä ja siitä johtuvia ongelmia.
3. Ahdistus ja muut hankalat emootiot. Meditaatio keinona oppia käsittelemään näitä tunteita sekä oppia olemaan vähemmän reaktiivinen.
4. Fyysinen kipu. Meditoiminen auttaa kivun käsittelemisessä ja sietämisessä.
5. Sen näkeminen, miten meditoiminen on ollut avuksi monille ihmisille. Meditoiva ihminen säteilee usein ulospäin sisäistä rauhaa, jonka muut huomaavat.
6. Addiktio. Meditoiminen voi auttaa rikkomaan tavoiksi muuttuneita reaktiivisia toimintakaavoja ja auttaa siten addiktiosta kärsivää ihmistä.
7. Aiempi henkinen kokemus, jonka kaltaisen kokemuksen meditaatiokin voi synnyttää ja jonka ihminen haluaa kokea uudelleen.
8. Kuoleman pelko. Meditoiminen keinona tutkia todellisuuden ja oman itsen luonnetta.
9. Halu kokea jumala. Meditaatio on tapa kokea yhteys jumalalliseen.


Meditoinnin hyödyt ja vaikutukset:

1. Hyödyt fyysisellä tasolla:
Meditoiminen opettaa kuuntelemaan omaa ruumistaan ja sen tarpeita.
Meditoiminen vähentää stressiä ja edistää rentoutumista. Sen harjoittaminen voi auttaa tulemaan toimeen monien stressiin sidoksissa olevien ongelmien ja sairauksien kanssa.
Meditoiminen myös edistää energian kiertoa ruumiissa, mikä taas lisää sensitiivisyyttä ja elinvoimaisuutta.

2. Hyödyt psyykkisellä tasolla:
Meditoidessa koetaan intensiivisiä emotionaalisia tiloja menemättä mukaan niihin. Opitaan "istumaan" näiden vaikeidenkin tunteiden kanssa ei-reaktiivisesti. Tästä johtuen opitaan luottamaan omaan kykyyn tuntea monenlaisia tunteita ja elää niiden kanssa (mukaan lukien toisten ihmisten tunteet).
Kaikki kokemukset vastaanottava asenne avaa ja pehmentää sydämen. Meditoiminen opettaa vahvuutta olla haavoittuvainen ja ilmaista rakkautta vetäytymättä pois.
Meditaation kautta sulatellaan menneitä kokemuksia ja opitaan olemaan "tuoreesti" joka hetkessä. Jokainen hetki on mahdollisuus jollekin uudelle, tuntemattomalle ja yllättävälle.
Meditaatio vapauttaa autenttisen minämme. Ei ole enää tarvetta jäljitellä toisia tai hakea ulkoista hyväksyntää.

3. Hyödyt henkisellä tasolla:
Meditointi sallii tutkia olevan luonnetta kokemuksen tasolla, ei-käsitteellisesti.
Meditaatio mahdollistaa itsetuntemuksen identifikaatioiden tuolla puolen.
Ja meditaatio mahdollistaa antautumisen olevalle kaikilla olemisen tasoilla.


Miksi meditoida? (Jack Kornfield)

Jack Kornfield kertoo tarinan juuri valaistuneesta Buddhasta, joka kävelee pölyistä tietä ja kohtaa matkamiehen, joka havaitsee tästä joogista huokuvan valtavan energian ja haluaa tietää, kuka tai mikä tämä ei-ihmisen kaltainen olento on. Buddha vastaa: "Olen hereillä" ("I am awake").

"Buddha" tarkoittaa hereillä olevaa; sellaista olemista, jossa on havahduttu elämän ja kuoleman luonteeseen, ja jossa on herätetty ja vapautettu myötätunto maailmaa kohtaan.

Meditaation harjoittamisen ei tarvitse tähdätä buddhaksi tulemiseen, vaan se on pyrkimystä todellistaa jokaisessa ihmisessä olemassa oleva kyky heräämiseen ja olevan luonteeseen havahtumiseen.
Taito olla hereillä opitaan istumalla meditaatiossa, mutta siitä on hyötyä kaikilla elämän alueilla.

Ja mikä on se, mihin voimme havahtua? Heräämme dharmaan. Dharma sanana viittaa universaaliin totuuteen: universumimme lakeihin ja niitä kuvaaviin opetuksiin. Dharma on läsnä siellä missä mekin, kunhan päästämme irti fantasioista ja muistoista ja tulemme takaisin nykyhetken todellisuuteen. Kun teemme sen ja keskitämme huomiomme nykyhetkeen, alamme nähdä dharman piirteitä kaikessa elämässämme elämässä.

Ensimmäisiä meditaatiossa dharmasta paljastuvia puolia: pysymättömyys ja epävarmuus. Mitä hiljempaa istut ja mitä tarkemmin havainnoit, sitä paremmin huomaat kaiken olevan muutoksen tilassa.
Tavallisesti kaikki havaitsemamme vaikuttaa pysyvältä ja kiinteältä, ja katsomme elämää kuin elokuvaa, mutta tarkemmin katsoessamme huomaamme kuitenkin, että filmi on sarja stillkuvia, joiden välillä on pieniä taukoja.

Kaikki muuttuu kaiken aikaa. Toinen dharman laki: jos haluamme alati muuttuvien asioiden pysyvän samoina ja jos kiinnitymme niihin, petymme ja kärsimme. Muutos ei lakkaa, vaikka niin haluaisin ja itselleni uskottelisin. Yritys pitää kiinni siitä, mitä joskus oli, johtaa kärsimykseen. Elämä on virta ja kaikki muuttuu. Epävarmuuden viisaus: kyky virrata muutoksen mukana, nähdä kaikki muuttuvana prosessina ja rentoutua epävarman keskellä.

Meditoiminen opettaa irti päästämistä ja keskittyneenä olemista / tiettyä juurtumista muutoksen keskellä. Kyse on tavasta välittää ja huolehtia asioista joustavasti ja viisaalla tavalla.

Meditaatiossa omaan ruumiiseen suhtaudutaan huolenpidolla ja kunnioituksella. Meditaatiossa ruumiin luonne paljastuu alati muuttuvana. Ruumiini ei ole jotain, jonka omistan, vaan jotain, jota asutan lyhyen ajanjakson, sen muuttuessa koko ajan. Sama pätee mieleen ja sydämeen. Tajuttuani tämän en enää pelkää kipua ja tuskaa, enkä ripustaudu menneeseen toivoen sen jatkuvan ikuisesti. Tajuan, että sekä hyvät että huonot ajat muuttuvat ja katoavat.

Meditoin siis havahtuakseni elämän lakeihin ja siirtääkseni huomioni uuteen tietoisuuteen ruumiistani ja aisteistani. Alan nähdä, miten ruumiini ja mieleni toimii ja voin muodostaa niihin viisaan suhteen.

Meditaatiossa koemme ruumiimme ja tunteidemme luonnollisen, avarasydämisen ja ei-tuomitsevan tietoisuuden. Hiljalleen voimme tarkastella kaikkea mielemme sisältöä näin. Opimme luottamaan pysymättömyyden lakiin. Alamme nähdä maailman sellaisena kuin se on. Alamme nähdä, kuinka suhtautua kaikkeen myötätuntoisesti ja viisaudella.


Meditaation tarkoitus (Reggie Ray)

Ihmiset ovat aina, kulttuurista riippumatta, käyttäneet aikaansa hiljentymiseen ja jonkinlaiseen meditoimiseen. Nykyihminen on tämän tarpeen ja taidon unohtanut kaiken kasaamansa kiireen keskellä ja on stressaantuneempi ja huonovointisempi kuin ikinä. Me tarvitsemme hiljentymistä jaksaaksemme. Sen sijaan ahnehdimme asioita sulattelematta niitä, kuten ahmisimme aterian toisensa perään pysähtymättä sulattelemaan ruokaamme. Monille ihmisille keskeinen syy opetella meditoimaan on kokemuksien prosessoiminen.

Ihmiset ryhtyvät meditoimaan myös löytääkseen hukkaamansa minuuden ja identiteetin. Nykyään kun itsereflektiolle ei ole aikaa ja energiaa, tullaan yhä riippuvaisemmiksi toisten tarjoamista peilauksista ja unohdetaan kokonaan, kuka tämä minä, joka olen, on. Meditaatio on reitti oman autenttisen itsensä löytämiseen.

Moni ryhtyy meditoimaan myös harjoittaakseen kykyään myötätuntoon ja toisten ihmisten auttamiseen. Motivaattorina on jonkinlainen suru ja halu auttaa, mutta toisaalta kokemus omasta riittämättömyydestä ja avuttomuudesta toisen ihmisen hädän edessä - meditaatio kehittää kykyä myötätuntoon.

Nykyihmisen ongelma on myöskin tietynlainen "pinnan tasolla eläminen", josta halutaan päästä eroon meditoimisen avulla. Meditaation tarkoitus on kuoria meissä jokaisessa sisällä olevan pyhyyden ja potentiaalin yltä ne kerrokset, jotka estävät meitä tulemasta tietoiseksi ja saamasta kosketuksen tähän sisäiseen ulottuvuuteemme.


Harjoitus (video): Witnessing Your Thoughts (with Jack Kornfield)

Tämän harjoituksen tarkoituksena on tulla tietoiseksi siitä ajatusten tehtailusta, jota aivomme harjoittavat koko ajan, ja käyttää näiden ajatusprosessien nimeämistä keinona vapautua niiden otteesta sekä palata takaisin olemiseen ja hengityksen seuraamiseen. Ratkaisevaa on niihin hetkiin havahtuminen, joina huomaan eksyneeni ajatuksiin, sillä tuon havainnon tekeminen mahdollistaa valinnan ajattelun jatkamisen tai läsnäolevaan hetkeen paluun välillä. Harjoituksen toistamisten myötä omat toistuvat ajatukset nousevat tietoisuuteen ja muodostuu käsitys omasta ajattelun tyylistä - ja tämä saattaa olla ensimmäinen kerta, kun ihminen todella tulee tietoiseksi niistä omista sisäisistä äänistään, joiden kanssa jatkuvasti keskustelee.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti